Voorwaarden deelname PRO soccer skills voetbalschool
1. Het contract tussen PRO soccer skills voetbalschool (hierna te noemen 'de voetbalschool') en de jeugdspeler treedt in werking als:

• het contract volledig ingevuld en ondertekend is
• De afgesproken betalingsovereenkomst tijdig is overgemaakt naar het bankrekeningnr:
NL26 RABO 0301628556 van PRO soccer skills).
2. Per module zijn er 10 trainingen van 75 minuten. Instroom is mogelijk en loopt dan tot eind van de module. De hoogte van het bedrag wordt dan bepaald door het aantal trainingen die de jeugdspeler te goed heeft. Bij een afnamen van één hele module (10 trainingen) profiteert u van €10,- euro korting waarop het totaalbedrag op €135,- komt.
3. De voetbalschool is clubonafhankelijk en gast bij:
- voetbalclub ‘De Arnhemse Boys’.

Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de voetbalschool.
4. De voetbalschool accepteert uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en (materiële) schade in welke vorm dan ook van haar leden en leerlingen.
5. De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
6. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
7. Annuleren tot 14 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van de contributie te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 7 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het bedrag kunnen verlenen. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige bedrag terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.
8. De jeugdspeler wordt aangenomen op de voetbalschool doormiddel van het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u sturen naar info@prosoccerskills.nl. De speler wordt hierdoor lid van de PRO soccer skills voetbalschool en verplicht zich tot deelname aan de voetbalschool.
9. De voetbalschool verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerde trainer, of nog in opleiding hiervoor. De training vindt plaats op zondagochtend tussen 9:15 en 10:30 uur. De vorderingen van de jeugdspeler worden op de voet gevolgd. Aan het eind van elke module krijgt de speler een oorkonde/beoordelingsformulier.
10. De voetbalschool sluit voor de jeugdspeler een verzekering af.
11. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden via telefoon: 06-21979119 of mail info@prosoccerskills.nl.
12. Indien door weersomstandigheden de training wordt afgelast, wordt er indien
mogelijk, getraind op kunstgrasvelden of wordt de training ingehaald op een daarop ingelaste datum. Bij een afgelasting zal dit telefonisch, via de website en/of Facebook vermeldt staan (minimaal één uur voor aanvang van de activiteit).
13. De jeugdspeler wordt geacht officiële PRO soccer skills voetbalkleding te dragen, anders kan de jeugdspeler niet meetrainen. Ook voetbalschoenen/kunstgrasschoenen zijn verplicht. Het kledingpakket zit bij de prijs inbegrepen.